Finite Element Simulation of Hydration Heat Using Fuzzy Logic Model of Hydration

#bakalarska-prace #fuzzy-logika #hydratace #matlab #mkp

2015 | Jitka Mádlová

Tato bakalářská práce se zabývá vývinem hydratačního tepla v masivních konstrukcích. Je řešeno nestacionární vedení tepla v prostorové konstrukci. Pro výpočet je použita metoda konečných prvků a stupeň hydratace je modelován pomocí fuzzy logiky. Celý výpočet je zpracován v prostředí MATLAB. Je ověřován vliv okolní teploty, velikosti konstrukce a tloušťky izolace na rozložení teplot v konstrukci.

Zpět

Concrete Footing, Temperature Distribution
Degree of Hydration Evolution for Different TemperaturesHydration SurfaceConcrete Cube with Insulation, Temperature Distribution, Temperature History