#matlab

MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů.

Finite Element Simulation of Hydration Heat Using Fuzzy Logic Model of Hydration

#bakalarska-prace #fuzzy-logika #hydratace #matlab #mkp

Jitka Mádlová

Tato bakalářská práce se zabývá vývinem hydratačního tepla v masivních konstrukcích. Je řešeno nestacionární vedení tepla v prostorové konstrukci. Pro výpočet je použita metoda konečných prvků a stupeň hydratace je modelován pomocí fuzzy logiky. Celý výpočet je zpracován v prostředí MATLAB. Je ověřován vliv okolní teploty, velikosti konstrukce a tloušťky izolace na rozložení teplot v konstrukci.

Více informací

Climber-Inspired Fuzzy Logic Approach to Crack Localization Using Image Analysis

#analyza-obrazu #fuzzy-logika #impaktovany-clanek #matlab #projekt

Martin Petřík

This paper presents an alternative fuzzy logic approach to localization of cracks on a concrete surface. The exact loca-tions of cracks are especially needed in the case of comparison between the results of numerical analyses and experi-ments. The proposed method is based on the fact that cracks can be considered as highlands which has to be trekked along the ridge. The problem is similar to human perception and decision making. For this reason, the use of fuzzy logic for the purpose of classification is appropriate. The whole procedure of the so-called climber method is given. The re-sults show the capability of the proposed method to localize cracks, advantages and the possible range of application of the proposed method are discussed.

Related paper:

PETŘÍK, Martin. Climber-inspired fuzzy logic approach to crack localization using image analysis. Journal of Advanced Concrete Technology, 2015, 13.2: 103-111.

PDF: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jact/13/2/13_103/_article

Více informací

Design of Concrete Structures Using Genetic Algorithm

#diplomova-prace #generativni-design #geneticke-algoritmy #matlab #mkp

Jitka Mádlová

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru betonových konstrukcí. Tvary, které jsou získány pomocí vytvořeného algoritmu, mohou být dále využity jako inspirace pro návrh konstrukcí. Optimalizační proces je vytvořený za použití Genetického Algoritmu (GA), v každé iteraci je vypočteno a vyhodnoceno několik konstrukcí. Vytvořený proces je inspirován metodou Optimalizace evolučních struktur (ESO), která je založená na odebírání nejméně využitého materiálu z konstrukce. V procesu je také zahrnuta funkce přidávání materiálu do velmi namáhaných míst. Konstrukce jsou ohodnoceny na základě hlavních napětí v konstrukci. Posuny a napětí jsou vypočteny metodou konečných prvků (MKP). Celý optimalizační proces je zpracován v prostředí MATLAB. Příklady konstrukcí získaných pomocí vytvořeného algoritmu jsou součástí práce.

Více informací

Evaluation and Applicability of Visual Concrete Surface

#analyza-obrazu #diplomova-prace #matlab #technologie-betonu

Nadezda Albert

This work presents experimental data used for evaluation of the effectiveness of decorative concrete finishes for proposed high strength mortar (HSM). The effect of different surface treatments was evaluated by absorption characteristics of the surface and comparison of abrasive damage results. Matlab Image Processing toolbox was used to evaluate capabilities of studied surfaces to maintain visual characteristics after food and household chemicals damage. The transition of the brightness intensity of the cured HSM throughout time was illustrated. The test results demonstrate that the mechanical treatment enhances the efficiency of the impregnation product both in terms of water penetration reduction and resistance to abrasive wear. Overall the apparent improve the performance of studied finishes can be distinguished only for the short action of a chemical agent and for the limited duration of contact with the water because none of the treatment methods creates a barrier protection on the surface.

Více informací