Ing. Filip Bláha

Pozice: doktorand
E-mail: filip.blaha@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4661
Místnost: B816
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.