Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

Povinné předměty bakalářského studia

Kód Název Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
133NNKB Navrhování nosných konstrukcí — beton 2+1 4 z,zk 4 SI
133NKRB Nosné konstrukce R — beton 2+1 4 z,zk 4 R
133FSTC Fundamentals of Structural Design — Concrete 2+1 7 z,zk 4 D
133BK01 Betonové a zděné konstrukce 1 3+2 6 z,zk 5 C,K
133BZA1 Betonové a zděné konstrukce v arch. 1 3+1 5 z,zk 5 A
133BZKQ Betonové a zděné konstrukce Q 3+3 7 z,zk 5 Q
133RBZS Realizace beton. a zděných kostrukcí 3+2 6 z,zk 5 L,R
133CM01 Concrete and masonry structures 1 3+2 6 z,zk 5 D
133BZKV Betonové a zděné konstrukce V 2+2 5 z,zk 5,6 V,Z
133BZA2 Betonové a zděné konstrukce v arch. 2 3+1 5 z,zk 6 A
133CM02 Concrete structures 2 4+2 7 z,zk 6 D
133BK02 Betonové a zděné konstrukce 2 4+2 7 z,zk 6 C,K
133P02C Projekt 2C 0+4 6 kz 7 C
133BM01 Betonové mosty 1 3+3 7 z,zk 7 K
133BZKE Betonové a zděné konstrukce E 2+2 5 z,zk 7 E
133PSBZ Požární spolehl. beton. a zděných konst. 4+2 6 z,zk 7 Q
133YKPJ Projekt K 0+4 5 kz 7 K
133SDP2 Structural Design Project 2 0+4 6 kz 7 D
133KPST Konstrukce při provádění staveb 3+2 6 z,zk 8 R

Povinně volitelné předměty bakalářského studia

Kód Název Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
133YBBD Basis of Bridges Design 1+1 2 z ZS D
133YBKC Navrhování betonových konstr. na poč. 0+2 2 z LS/ZS C,A
133YBKP Navrhování betonových konstr. na poč. 0+2 2 z LS/ZS K
133YBSV Betony speciálních vlastností 1+1 2 z LS C,K,Z
133YCB Concrete Bridges 2+2 4 z,zk LS D
133YMVB Modelování a vyztužování bet. prvků 1+1 2 z LS C,K
133YPNB Požární návrh bet. a zděn. konstrukcí 1+1 2 z LS C,K
133YPRK Poruchy a rekonstrukce bet. konstrukcí 1+1 2 z ZS C,K
133YTB Technologie betonu 1+1 2 z ZS C,K
133YTBM Technologie výstavby a rekon. bet. mostů 1+1 2 z LS K

Povinné předměty magisterského studia

Kód Název Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
134NKPZ Nosné konstrukce za požáru 5+2 9 z,zk 1 Q
133P03C Projekt 3C 0+4 5 kz 1 C
133B03C Betonové konstrukce 3C 2+2 5 z,zk 1 C
133B03K Betonové konstrukce 3K 2+2 5 z,zk 1 K
133CM03 Concrete structures 3 2+2 5 z,zk 1 D
133SDP3 Structural Design Project 3 0+4 5 kz 1 D
133B04C Betonové konstrukce 4C 2+2 5 z,zk 2 C
133B04K Betonové konstrukce 4K 2+1 4 z,zk 2 K
133P04C Projekt 4C 0+4 5 kz 2 C
133B03D Betonové konstrukce 3D 2+2 5 z,zk 2 K
133CM04 Concrete structures 4 2+2 5 z,zk 2 D
133DISE Diplomový seminář 0+4 4 z 2 K
134NKPS Navrhování konstrukcí při provádění staveb 2+2 5 z,zk 2 L
133SDP4 Structural Design Project 4 0+4 5 kz 2 D
133DPM Diplomová práce 0+24 30 z 2 -
124DISE Diplomový seminář 0+4 7 z 2 -

Povinně volitelné předměty magisterského studia

Kód Název Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
133CASD Computer Aided Structural Design 1+1 2 z LS/ZS D
133YATK Aplikace teorie konstrukcí 2+1 4 z,zk LS C,K
133YBEX Beton v extrémních podmínkách 1+1 2 z ZS C,K
133YBM2 Betonové mosty 2 1+1 2 z ZS K
133YRZM Rekonstrukce a zesilování mostů 1+1 2 z LS K
133YVHB Vysokohodnotné betony 1+1 2 z LS C,K

Předměty doktorského studia

Kód Název Garant Obor
D33DEG Degradace a trvanlivost betonových a zděných konstrukcí doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. KD
D33EAC Betonové prvky raného stáří Ing. Michaela Frantová, Ph.D. KD
D33EZB Extrémně zatížené betonové konstrukce doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. KD
D33FRC Vláknobetonové kompozity prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng. KD,PS,AS
D33FUZ Užití teorie fuzzy množin ve stavebním inženýrství prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. KD
D33KHK Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí Ing. Michal Drahorád, Ph.D. KD
D33LCA Životní cyklus betonových konstrukcí doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D. KD,PS,AS
D33RBS Recyklace v betonovém stavitelství doc. Ing. Jan Vodička, CSc. KD,PS,AS
D33RZM Rekonstrukce a zesilování betonových mostů doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D. KD
D33TSB Tenkostěnné a štíhlé betonové konstrukce doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng. KD