Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YCB | Concrete Bridges

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D. povinně volitelný bakalářské 2+2 4 z,zk LS D
Anotace

The course includes design and technology of construction of reinforced concrete and prestressed concrete bridges.

Available in master study as well.