Pomůcky

http://concrete.fsv.cvut.cz/stare/pomucky/pomucky.php

Výstupy projektu IP 2020 — Aplikace moderních trendů mostního stavitelství do výuky

Výstupy projektu RPMT 2019 — Tvorba pokročilých podkladů pro inovaci výuky betonových konstrukcí

Výstupy projektu RPMT 2018 — Inovace výukových materiálů pro zkoušení betonu

Výstupy projektu RPMT 2017 — Vyztužování poruchových oblastí železobetonových konstrukcí

Výstupy projektu RPMT 2016 — Inovace a podpora výuky navrhování konstrukcí včetně vlivu interakce s podložím

Výstupy projektu RPMT 2015 — Podpora projektové výuky betonových a zděných konstrukcí

Výstupy projektu FRVŠ 2311/2009/G1 — Řešené příklady betonových konstrukcí pomocí příhradové analogie