ČVUT v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Inovace výukových materiálů pro zkoušení betonu

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra betonových a zděných konstrukcí

Výstupy projektu RPMT 2018.

Formuláře pro zápis prvotních dat
WORD Konzistence a obsah vzduchu v čerstvém betonu
WORD Granulometrie kameniva
WORD Hustota cementu + plastifikátoru + kameniva
WORD Odrazový tvrdoměr + ultrazvuková impulzní metoda
WORD Pevnost betonu v tlaku a příčném tahu
WORD Pevnost v tahu za ohybu
Videonávody na zkoušky betonu
YouTube Objemová hmotnost kameniva
YouTube Stanovení hustoty cementu
YouTube Stanovení hustoty plastifikátoru
YouTube Stanovení konzistence čerstvého betonu pomocí zkoušky sednutí dle ČSN EN 12350-2
YouTube Stanovení obsahu vzduchu v čerstvého betonu dle ČSN EN 12350-7
YouTube Ultrazvuková impulzní metoda dle ČSN 73 1371
YouTube Stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3
YouTube Stanovení pevnosti betonu v tahu pomocí zkoušky ohybem dle ČSN EN 12390-5
YouTube Stanovení modulu pružnosti betonu dle ČSN EN 12390-13
YouTube Stanovení odolnosti betonu proti působení chemických rozmrazovacích látek dle ČSN 73 1326
Výuková videa
YouTube Zkouška betonu v tlaku
YouTube Zkouška betonu v tahu za ohybu
Ukázka laboratorního protokolu
WORD Zkoušky čerstvého betonu
WORD Zkouška kameniva a cementu
WORD Nedestruktivní zkoušky ztvrdlého betonu
WORD Destruktivní zkoušky ztvrdého betonu
Postery
PDF Nedestruktivní zkoušení
PDF Destruktivní zkoušení