ČVUT v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Inovace a podpora výuky navrhování konstrukcí včetně vlivu interakce s podložím

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra betonových a zděných konstrukcí

Výstupy projektu RPMT 2016.

Betonové konstrukce 3C (133B03C)
PDF Harmonogram přednášek
PDF Harmonogram cvičení
PDF Zadání cvičení
XLS Parametry zadání
Pomůcky a podkladové materiály
PDF Výkres předpětí
PDF Výkres tvaru
Betonové konstrukce 3K (133B03K)
PDF Harmonogram přednášek
PDF Harmonogram cvičení
PDF Zadání cvičení
XLS Parametry zadání
Pomůcky a podkladové materiály
PDF Návrh silničního mostu z prefabrikovaných nosníků
Concrete Structures 3 (133CM03)
PDF Schedule of lectures
PDF Schedule of seminars
PDF Homework assignment
XLS Parameters
Means of instructions
PDF Model Homework
PDF Prestress
Betonové konstrukce 4C (133B04C)
PDF Harmonogram přednášek
PDF Harmonogram cvičení
PDF Zadání cvičení
Betonové konstrukce 4K (133B04K)
PDF Harmonogram přednášek
PDF Harmonogram cvičení
PDF Zadání cvičení
Betonové konstrukce 3D (133B03D)
PDF Harmonogram přednášek
PDF Harmonogram cvičení
PDF Zadání cvičení
XLS Parametry zadání
Concrete Structures 4 (133CM04)
PDF Schedule of lectures
PDF Schedule of seminars
PDF Homework assignment
Ocelové konstrukce 2C (134O02C)
PDF Harmonogram přednášek
PDF Harmonogram cvičení
PDF Zadání cvičení
XLS Parametry zadání
Pomůcky a podkladové materiály
PDF Interakce ocelové konstrukce s podložím
Ocelové konstrukce 2K (134O02K)
PDF Harmonogram přednášek
PDF Harmonogram cvičení
PDF Zadání cvičení
XLS Parametry zadání
Pomůcky a podkladové materiály
PDF Chování silně zatížených konstrukcí v interakci s podložím
Steel Structures 2 (134ST02)
PDF Schedule of lectures
PDF Schedule of seminars
PDF Homework assignment
XLS Parameters
Geotechnika (135GET)
PDF Harmonogram přednášek
PDF Harmonogram cvičení
PDF Zadání cvičení
XLS Parametry zadání
Pomůcky a podkladové materiály
PDF Eurokód 7 - Pomůcky a podkladové materiály
PDF Geologické mapy
PDF Pažicí konstrukce - úvod
PDF Pažicí konstrukce - výpočet
Evaluační dotazníky pro studenty
WORD Dotazník RPMT 2016
Zpráva obsahující vyhodnocení evaluačních dotazníků
PDF Vyhodnocení