Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YBBD | Basis of Bridges Design

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D. povinně volitelný bakalářské 1+1 2 z ZS D
Anotace

Description:
The course includes basic problems of design of reinforced concrete, prestressed concrete and composite steel - concrete bridges

Contents:
Survey of structural systems, actions, space arrangement, principles of design of reinforced concrete, prestressed concrete and composite steel - concrete structures. Preliminary design of a reinforced concrete bridge structure.

Available in master study as well.