Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YPNB | Požární návrh bet. a zděn. konstrukcí

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. povinně volitelný bakalářské 1+1 2 z LS C,K
Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru (úvod do problematiky požární bezpečnosti staveb, chování betonových a zděných konstrukcí při požáru, software pro navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, teplotní analýza konstrukce, principy návrhu betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, návrhové přístupy, vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách, návrh podle tabulek, zjednodušené a zpřesněné výpočetní metody, specifika návrhu prvků z vysokohodnotného betonu, betonové konstrukce po požáru, navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru).

Předmět lze zapsat i v magisterském studiu.