Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133BK02 | Betonové a zděné konstrukce 2

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. povinný bakalářské 4+2 7 z,zk 6 C,K
Anotace

Zděné konstrukce - prvky namáhané tlakem, ohybem, smykem, vyztužené zdivo, zesilování zděných prvků Navrhování betonových konstrukcí na mezní stav použitelnosti – omezení napětí, vznik a šířka trhlin, průhyby, aplikace na vodonepropustné konstrukce Předpjatý beton, Betonové dílce, montované a spřažené prefamonolitické betonové konstrukce – specifika navrhování, dočasné návrhové situace, systémy a prvky montovaných betonových konstrukcí – vícepodlažní budovy a haly, stykování dílců, změny statického působení Úvod do navrhování mostů, inženýrské konstrukce.