Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133CM03 | Concrete structures 3

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. povinný magisterské 2+2 5 z,zk 1 D
Anotace

The subject extends the knowledge of pre-stressed concrete gained in the bachelor study programme. After a short summary of the principles of  pre-stressed concrete, a more detailed information to SLS and ULS assessment, un-bonded pre-stressing and creep effects related to various construction sequences in pre-stressed structures is provided together with examples of application. Further, the effect of torsion, shear & torsion interaction is studied, followed by slender compressed elements, second order effect. The subject is concluded by several lectures focused on shells and membranes. The lectures are widened by a seminar with a complex task focused on a pre-stressed footbridge.