Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YATK | Aplikace teorie konstrukcí

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng. povinně volitelný magisterské 2+1 4 z,zk LS C,K
Anotace

Podklady - http://people.fsv.cvut.cz/~vrablluk/

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními poznatky v oblasti stavebních konstrukcí a materiálů se zaměřením na pokročilé přístupy k analýze, návrhu a modelování a s praktickým uplatněním současných výsledků výzkumu. Obsah: Dotvarování a smršťování betonu - vlivy, projevy, nárůst deformací a redistribuce vnitřních sil, modely vývoje, praktická doporučení pro omezení nepříznivých projevů, řešení vlivů na konstrukce vysokých budov. Stabilitní problémy souvisící s dotvarováním betonu. Nejistota predikce dotvarování. Proměnnost napětí a deformací. Konstrukce měnící statický systém a jevy druhého řádu. Časový vývoj vlhkosti a teploty v betonových prvcích, výpočty přenosu vlhkosti a tepla. Napjatost komorových nosníků, nadměrné průhyby předpjatých komorových mostů. Metody nelineární analýzy betonových konstrukcí. Tenkostěnné konstrukce - metody analýzy: teorie tenkostěnných prutů, teorie lomenic, metoda konečných prvků, metoda konečných pásů. Skořepiny. Smykové deformace a ochabnutí smykem v tenkostěnných soustavách. Průhyby betonových konstrukcí.