doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng.

Pozice: vedoucí katedry, docent
E-mail: lukas.vrablik@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4440
Místnost: B728
Web: people.fsv.cvut.cz/~vrablluk
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
K-Experimentální ověřování modulu pružnosti betonu, porovnání postupů vyhodnocení dle jednotlivých normových postupů, vliv na návrh konstrukce
K-Návrh lávky pro pěší
K-Návrh silničního nadjezdu s extrémně nízkou konstrukční výškou
K-Porovnání MSÚ u předpjatých konstrukcí se soudržnou a nesoudržnou výztuží