Ing. Vladimír Příbramský

Pozice: doktorand
E-mail: vladimir.pribramsky@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4435
Místnost: B877
Forma studia: kombinovaná
Web: -
Školitel: doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng.