Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133B03C | Betonové konstrukce 3C

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng. povinný magisterské 2+2 5 z,zk 1 C
Anotace

Předpjatý beton a tenkostěnné konstrukce.

Napětí v předpjatých konstrukcích, posuzování MSP a MSÚ. Staticky neurčité předpjatí konstrukce. Částečně předpjatý beton, Předpínání nesoudržnou předpínací výztuží. Objemové změny a jejich vliv na předpjaté konstrukce, změny statického systému během výstavby, konstrukce z předpjatého betonu mimo mostů.

Skořepinové konstrukce, štíhlé konstrukční prvky, vliv teorie II. řádu, stabilita, lanové předpjaté konstrukce. Posuzování kroucení a smyku.

Úvod do zatížení mostů. Postupy posuzování betonových konstrukcí dle starších předpisů a norem.