Ing. Jan Vesecký

Pozice: vědecký pracovník, doktorand
E-mail: jan.vesecky@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4435
Místnost: B877
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng.