Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133BZA1 | Betonové a zděné konstrukce v arch. 1

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Hana Hanzlová, CSc. povinný bakalářské 3+1 5 z,zk 5 A
Anotace

Vlastnosti betonu a výztuže, spolupůsobení betonu a výztuže, chování (statické působení) betonových prvků, mezní stavy únosnosti (MSÚ) — únosnost železobetonových průřezů v ohybu, únosnost ve smyku, zásady vyztužování desek a trámů, prvky namáhané N+M, mezní stavy použitelnosti (MSP). Zděné konstrukce. Předpjatý beton.