Ing. Hana Hanzlová, CSc.

Pozice: odborný asistent
E-mail: hana.hanzlova@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4452
Místnost: B733
Web: people.fsv.cvut.cz/~hanzlhan
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
C-Betonové konstrukce a konstrukční prvky - odborná studie a srovnávací výpočty - např. různé typy pro stropní konstrukce, schodiště, základové konstrukce, suterénní stěny, opěrné stěny
C-Projekt konstrukce betonového objektu s návazností na P02C
C-Projekt nosné konstrukce betonového objektu dle výběru studenta
C-Srovnávací výpočty pro jednotlivé způsoby namáhání prvků betonových – např. silně vyztužené ohýbané průřezy, protlačení lokálně podepřené desky, štíhlé sloupy, průhyby desek, atp.