Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133BZA2 | Betonové a zděné konstrukce v arch. 2

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Hana Hanzlová, CSc. povinný bakalářské 3+1 5 z,zk 6 A
Anotace

Navrhování betonových prvků při kombinacích namáhání, únosnost štíhlých tlačených prvků, únosnost v protlačení a kroucení. Analýza chování železobetonových prvků a konstrukcí. Postup navrhování. Statické působení, volba a aplikace výpočetních modelů a metod, postupy zjednodušených metod a zásady vyztužování jednotlivých typů konstrukcí — stropní desky, rámy, ztužující stěny, schodiště, stěnové nosníky, suterénní a opěrné stěny, základy. Zvláštnosti návrhu montovaných konstrukcí.