Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133BZKV | Betonové a zděné konstrukce V

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Michaela Frantová, Ph.D. povinný bakalářské 2+2 5 z,zk 5,6 V,Z
Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových konstrukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrhování desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého betonu. Mezní stavy použitelnosti. Zděné konstrukce. Úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.