Ing. Michaela Frantová, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: michaela.frantova@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4437
Místnost: B731
Web: people.fsv.cvut.cz/~sipalmic
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
CBP/DPNávrh postupu betonáže s přihlédnutím k měnícím se vlastnostem betonu během tuhnutí a tvrdnutí
CBP/DPNavrhování konstrukčních detailů prefabrikovaných konstrukcí
CBPProjekt nosné železobetonové konstrukce vybraného objektu, případně s návazností na P02C
CBP/DPŘešení vybraných konstrukčních prvků pomocí strut-and-tie modelů
CBPSrovnávací analýza vybraných železobetonových prvků
CBP/DPZesilování železobetonových konstrukcí