Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133P04C | Projekt 4C

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
povinný magisterské 0+4 5 kz 2 C
Anotace

Předmět je zaměřený na betonové a zděné konstrukce. Obsahem práce může být zpracování statické části projektové dokumentace budovy nebo její části, rozbor zadaného problému včetně studia a zpracování poznatků z literatury, numerická analýza vybraného prvku nebo části konstrukce, příprava, provedení a vyhodnocení experimentálních úkolů apod. Možná je i spolupráce více studentů na jednom zadání, týmová práce případně i různých profesí (např. ocel, beton, mechanika, geotechnika). Cílem práce může být i zpracování zadaného problému jako vstupních údajů pro diplomovou práci.

Dílčí participace kateder K124 a K135 nejsou povinné u všech studentů, rozsah závisí na typu zadání a rozhodnutí vedoucího učitele projektu.