Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133PSBZ | Požární spolehl. beton. a zděných konst.

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. povinný bakalářské 4+2 6 z,zk 7 Q
Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru (úvod do problematiky požární bezpečnosti staveb, chování betonových a zděných konstrukcí při požáru, software pro navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, teplotní analýza konstrukce, principy návrhu betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, návrhové přístupy, vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách, návrh podle tabulek, zjednodušené a zpřesněné výpočetní metody, specifika návrhu prvků z vysokohodnotného betonu, betonové konstrukce po požáru, navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru) a na vybrané partie navrhování betonových konstrukcí za běžné teploty (mezní stavy použitelnosti, předpjatý beton, prefabrikované a spřažené konstrukce).