Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YBKP | Navrhování betonových konstr. na poč.

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Michal Drahorád, Ph.D. povinně volitelný bakalářské 0+2 2 z LS/ZS K
Anotace

Předmět je zaměřen na praktické používání běžně dostupného softwaru při navrhování betonových konstrukcí. V první části předmětu je krátký čas věnován CAD systémům (AutoCAD) a tabulkovým procesorům (MS Excel). Většina předmětu je potom věnována práci s programem SCIA Engineer pro analýzu a navrhování konstrukcí. Pozornost je věnována základním problémům při použití programu prezentovaným na praktických příkladech.