Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YVHB | Vysokohodnotné betony

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Josef Fládr, Ph.D. povinně volitelný magisterské 1+1 2 z LS C,K
Anotace

Dosavadní znalosti posluchačů o výrobě betonu jsou rozšířeny o specifika složek nutných k zhotovení vysokohodnotného betonu včetně způsobu návrhu receptury vysokohodnotného betonu. Dále jsou představeny možnosti zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu s důrazem na vhodnost některých zkoušek právě pro vysokohodnotné betony. Ve cvičení si posluchači sami vyrobí běžný beton, drátkobeton a vysokohodnotný beton a následně porovnají jejich vlastnosti v čerstvém a ztvrdlém stavu.