doc. Ing. Josef Fládr, Ph.D.

Pozice: docent
E-mail: josef.fladr@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4451
Místnost: B719
Web: people.fsv.cvut.cz/~fladrjos
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
C-Analýza efektivity způsobu hutnění čerstvého betonu na vlastnosti ztvrdlého betonu
C-Analýza změny chování drátkobetonu vyztuženého různými typy vláken
C-Porovnání destruktivních a nedestruktivních metod pro betony různého složení
C-Studie kvality povrchových vrstev betonu a její vliv na trvanlivost betonu
C-Vývoj modulu pružnosti v čase u UHPC betonů
C-Vývoj receptury betonu podle zadaných vlastností ztvrdlého betonu