Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YBKC | Navrhování betonových konstr. na poč.

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Radek Štefan, Ph.D. povinně volitelný bakalářské 0+2 2 z LS/ZS C,A
Anotace

Praktické seznámení s prací ve vybraném výpočetním programu pro návrh a posouzení železobetonových konstrukcí. Základy metody konečných prvků. Zásady pro volbu vhodného modelu. Analýza mezních stavů. Návrh výztuže. Zásady a způsoby interpretace a ověřování výsledků. Praktické řešené příklady. Samostatná práce na zadaných úlohách.