Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133FSTC | Fundamentals of Structural Design — Concrete

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. povinný bakalářské 2+1 7 z,zk 4 D
Anotace

Basic features and behaviour of bearing elements. Technology of production and material properties of concrete, masonry, steel and timber based materials. Design models, design procedures, reliability. Design of elements subjected to bending, compression, shear, combination of M+N. Detailing.