prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng.

Pozice: profesor
E-mail: stemberk@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4364
Místnost: B721
Web: people.fsv.cvut.cz/~stembpet
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
C-3D tisk železobetonových konstrukcí.
C-Analýza vlivu urychlení výstavby na konečný tvar železobetonové konstrukce.
C-Optimalizace tvaru železobetonových konstrukcí s ohledem na použitý beton.
C-Problematika využití betonu v jaderných zařízeních.
C-Rekonstrukce železobetonových konstrukcí.
C-Užití betonu v moderním umění
C-Využití betonových konstrukcí v extrémních podmínkách.
C-Využití železobetonu pro vojenské aplikace
C-Vývoj metod výroby betonu daných vlastností.
C-Zesilování železobetonových konstrukcí