Ing. Vojtěch Zacharda

Pozice: doktorand
E-mail: vojtech.zacharda@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4603
Místnost: B708
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng.