Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133B04C | Betonové konstrukce 4C

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. povinný magisterské 2+2 5 z,zk 2 C
Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních inženýrských principů potřebných pro efektivní návrh obecných a pokročilých železobetonových konstrukcí. Absolvent předmětu získá schopnosti základního úsudku o působení železobetonových konstrukcí složitých tvarů, způsoby odhadu únosnosti konstrukcí a následné zpřesnění návrhu konstrukce pomocí statického software. Dále budou vysvětleny způsoby výpočtu deformací konstrukcí, nelineární působení a nelineární výpočet železobetonových konstrukcí a pravděpodobnostní přístupy.