Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133SDP4 | Structural Design Project 4

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
povinný magisterské 0+4 5 kz 2 D
Anotace