Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YTBM | Technologie výstavby a rekon. bet. mostů

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D. povinně volitelný bakalářské 1+1 2 z LS K
Anotace

Doplňující informace k vybraným technologiím výstavby betonových mostních konstrukcí. Stanovení nadvýšení předpjaté nosné konstrukce betonované na skruži. Předběžný návrh centrického předpětí pro mostní konstrukci budovanou postupným vysouváním.

Exkurze na stavbu betonových mostních objektů.

Literatura:

Šafář, R.: Betonové mosty 2 – přednášky. Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze 2015.