Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YBM2 | Betonové mosty 2

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng. povinně volitelný magisterské 1+1 2 z ZS K
Anotace

Předmět vysvětluje problematiku betonových mostů komplexně z hlediska koncepčního návrhu, technologie výstavby a nejnovějších světových poznatků. Mosty jsou rozděleny dle technologií výstavby od malých rozpětí po největší mosty v mezinárodním měřítku. Na příkladech jsou ilustrovány jednotlivé problémy výstavby mostů. Jsou uvedeny zdařilé mostní realizace od historie po současnost. Pozornost je věnována též vybavení potřebnému k výstavbě mostů. Jsou diskutovány i aktuální problémy současného mostního stavitelství včetně lávek, integrovaných mostů a aplikací pokrokových materiálů.