Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

D33KHK | Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Michal Drahorád, Ph.D. povinný doktorské - - - - KD
Anotace

Předmět je zaměřen na komplexní hodnocení existujících zděných a betonových konstrukcí, tedy zejména:
- teoretické základy hodnocení konstrukcí vs. navrhování nových konstrukcí, vazba na platné technické předpisy
- diagnostické metody a jejich vhodnost pro jednotlivé materiály a typy konstrukcí
- stanovení návrhových charakteristik materiálů na základě vyhodnocení zkoušek (diagnostiky)
- zásady a provádění hodnocení existujících zděných konstrukcí
- zásady a provádění hodnocení existujících betonových, železobetonových a předpjatých konstrukcí
- zásady návrhu a ověření existujících konstrukcí při opravách