Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133P02C | Projekt 2C

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
povinný bakalářské 0+4 6 kz 7 C
Anotace

Předmět je zaměřen na statickou část projektové dokumentace budovy nebo její části. Podkladem jsou obvykle stavební výkresy s vyřešenou dispozicí objektu - zadání nabízí vyučující nebo podklady přinese student. Po dohodě se upřesní, zda je téma vhodné a případně se upraví.

Student vypracuje koncepční návrh nosné konstrukce a podrobnější řešení vybrané části. Cílem je též diskuse a výběr variantního řešení konstrukcí systému nebo určitých prvků, volba vhodných výpočetních modelů a metod. Na výuce se podílí též katedry K124 (stavební část projektu = kontrola podkladů zadání s případnými změnami, návrh skladeb pro výpočet zatížení, vybrané detaily) a K135 (založení objektu).

Student se v rámci projektu 133P02C může zúčastnit soutěže soutěž EBK (Efektivní BK) - podklady zadání soutěže jsou jednotné, úkoly jsou stanoveny tak, aby se projevil individuální přístup studentů a práce vedla k odlišným řešením- účast v soutěži není povinná.