Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133DISE | Diplomový seminář

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. povinný magisterské 0+4 4 z 2 K
Anotace

Předmět připravuje studenta na zpracování diplomové práce. V rámci diplomového semináře zpracuje student rozbor vybraného tématu a navrhne základní teze a postupy řešení vybraného problému. V případě, že obsahem diplomové práce bude návrh mostu nebo inženýrské konstrukce, zpracuje student v rámci diplomového semináře studii variant konstrukčního řešení, včetně jejich základního posouzení, vyhodnocení a přehledných výkresů.