Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133BM01 | Betonové mosty 1

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D. povinný bakalářské 3+3 7 z,zk 7 K
Anotace

Cílem předmětu je seznámení s principy navrhování betonových mostních konstrukcí. Zahrnuje související problémy od názvosloví, prostorového uspořádání a zatížení mostů až po navrhování jednotlivých typů betonových mostních konstrukcí a technologii jejich výstavby.