Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YBSV | Betony speciálních vlastností

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Michal Števula, Ph.D. povinně volitelný bakalářské 1+1 2 z LS C,K,Z
Anotace

Druhy moderních betonů. Beton z recyklovaného kameniva. Vysokohodnotné betony. Vláknobetony. Lehké a těžké betony. Pohledové betony. Stříkané betony. Složky betonu. Specifikace betonu. Základní mechanicko-fyzikální vlastnosti. Dotvarování, smršťování. Trvanlivost. Ošetřování betonu. Beton v požární situaci.