Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

134NKPS | Navrhování konstrukcí při provádění staveb

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
povinný magisterské 2+2 5 z,zk 2 L
Anotace

(garant K134 60% výuky)

Specifika navrhování konstrukcí při provádění staveb, dočasné návrhové situace, zatížení, výpočetní modely

BK: Statické působení BK - vlivy při provádění staveb, Betonové dílce, Spřažené prefamonolitické konstrukce, Montované konstrukce vícepodlažních budov, Betonové haly, Technologie betonu

ODK: Provádění a montáž OK, Zásady navrhování, globální analýza OK, stabilita prutů a stěn, Spřažené ocelobetonové konstrukce, Lešení, Lana, velkorozponové konstrukce