Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

D33FRC | Vláknobetonové kompozity

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng. povinný doktorské - - - - KD,PS,AS
Anotace

Vláknobeton jako konstrukční materiál. Navrhování konstrukcí z vláknobetonu. Využití nelineárních metod pro návrh vláknobetonových prvků a konstrukcí. Tvorba materiálového modelu, jeho kalibrace. Numerická analýza chování vláknobetonových konstrukcí, predikce vzniku a rozvoje trhlin. Dlouhodobé chování vláknobetonových konstrukcí.