prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.

Pozice: profesor
E-mail: akohout@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4434
Místnost: B735
Web: people.fsv.cvut.cz/~kohouale
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
C-Betonová schodiště ve významných budovách
C-Budovy s betonovou skeletovou konstrukcí v historické Praze
C-Ekologické aspekty ve výrobě a navrhování betonových konstrukcí
C-Filigránové stropní konstrukce
C-Historické betonové budovy v Praze (nebo i v dalších městech)
C-Nadzemní garáže
C-Povrchové úpravy betonových konstrukcí
C-Projekt konstrukce zadaného objektu, případně s návazností na PJ2C
C-Recyklace betonových konstrukcí (odborná studie)
C-Skořepinové betonové konstrukce, historie,vývoj a prognóza
C-Spoje a styky moderních betonových konstrukcí (odborná studie)
C-Spřažené konstrukce beton-beton
C-Stropní betonové konstrukce velkých rozpětí
C-Točitá schodiště – příklady a vývoj