Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YBEX | Beton v extrémních podmínkách

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Radek Štefan, Ph.D. povinně volitelný magisterské 1+1 2 z ZS C,K
Anotace

Úvod do problematiky. Navrhování betonových konstrukcí na účinky vysokých teplot. Navrhování betonových konstrukcí na účinky nízkých teplot. Provádění betonových konstrukcí při nízkých teplotách. Navrhování betonových konstrukcí vystavených radiaci. Problematika betonu raného stáří. Degradace betonových konstrukcí. Navrhování betonových konstrukcí na účinky výbuchů a rázů. Seminární práce na vybrané téma vztahující se k dané problematice.