Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133CM01 | Concrete and masonry structures 1

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D. povinný bakalářské 3+2 6 z,zk 5 D
Anotace

Structural design of concrete structures – continuity with subject 133FSTD Fundamentals of Structural Design.
Calculation models, methods of analysis (focus on simplified and empirical methods), reinforcing and detailing for particular structures and structural elements: slabs, frames, shear walls, staircase, basement and retaining walls, foundations.