doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D.

Pozice: zástupce vedoucího katedry, tajemník, docent
E-mail: iva.broukalova@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4451
Místnost: B719
Web: people.fsv.cvut.cz/~broukiva
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
CBP/DPAspekty udržitelného rozvoje v betonovém stavitelství
CBP/DPNávrh a analýza efektivnosti konstrukčního systému pro daný objekt
CBP/DPPoužití vysokohodnotných betonů pro konstrukční prvky
CBPSrovnávací analýza konstrukčního prvku
CBPVedlejší energetické produkty ve výrobě betonu
CBPVyužití recyklovaného betonu pro ekologickou výstavbu