Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YRZM | Rekonstrukce a zesilování mostů

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D. povinně volitelný magisterské 1+1 2 z LS K
Anotace

Přednášky:

Vlivy způsobující degradaci betonových konstrukcí. Zatížitelnost, opravy, zesilování, prohlídky a evidence betonových mostních objektů.

Cvičení:

Výpočet zatížitelnosti a/nebo zesílení betonové mostní konstrukce.

Literatura:

Šafář, R.: Betonové mosty 2 – přednášky. Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze 2015.