Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133RBZS | Realizace beton. a zděných kostrukcí

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. povinný bakalářské 3+2 6 z,zk 5 L,R
Anotace

Výuka navazuje na základní principy navrhování betonových a zděných konstrukcí v předmětu Navrhování nosných konstrukcí. Obsahem jsou postupy návrhu zděných konstrukcí (namáhaných tlakem, smykem a ohybem) a betonových konstrukcí (desky, rámy, stěny, schodiště). Důraz je kladen na vazbu způsob namáhání a vyztužování konstrukčních prvků. Výklad pokračuje úvodem do předpjatého betonu a návrhu mostních konstrukcí.