Ing. Lukáš Boháček

Pozice: doktorand
E-mail: lukas.bohacek@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-3875
Místnost: B724
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.