Ing. Zdeněk Hlavsa

Pozice: doktorand
E-mail: zdenek.hlavsa@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-
Místnost:
Forma studia: kombinovaná
Web: -
Školitel: prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.